Bakwan Kawi Kledon Jangkang aja dikira enakAll kanji

#2019PROJOKOWI

...