Sabtu sore wingi kudanan sepanjang jalan mampir ngeyup condong catur sik, nyoto

deres banget

sorry pas entek lagi tak foto
Sabtu, 15 Des 2012

Dari Gajah Mada Malioboro, bar golek keramik, mulih peteng mendung . bali nyang Tanjung ra let suwe udan, mak bresss.... teles kebes.

Critane ekat, eh bareng ngono lagi kelingan yen Lenovoku ra tahan banyu, weleh, cilaka yen korslet. kepeksa ra sida nekat nrabas udan.

Akhire cedak Condong Catur , mampir neng terminale, terus ngiyup neng warung soto, kan ra pantes yen ra mangan ta? Ya kepeksane maem sik, wong ya krasa luwe jane.

#2019PROJOKOWI

...